Kategorier
Geostrøm

Velkommen til Geostrøm AS

Vi tilbyr tjenester innen geotekniske feltundersøkelser med konkurransedyktige priser. GeoStrøm AS har syv borerigger som er utstyrt for alle vanlige geotekniske boremetoder. Videre har vi flåte for undersøkelse på sjø og eget geoteknisk laboratorie hvor vi gjør både rutine og spesialforsøk.

For mer informasjon ta kontakt med Aina Halvorsen på epost (aina@geostrom.no) eller telefon (922 29 653).